Yêu cầu bảo hành2 Cách Yêu Cầu Bảo HànhLỰA CHỌN 1: GỌI HOTLINE VERTIV

  1. Gọi +632 8629 3655
  2. Chọn Tùy chọn 2 cho "Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành" sau đó chọn Tùy chọn 1 cho "Hỗ trợ bảo hành".
  3. Vui lòng cung cấp các chi tiết cần thiết sau đây.
  • Số sê-ri đơn vị
  • Mẫu đơn vị
  • Tên và số liên lạc
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ giao hàng

LỰA CHỌN 2: GỬI EMAIL ĐẾN VERTIV

  1. Tải mẫu đơn yêu cầu bảo hành tại đây.
  2. Gửi biểu mẫu đã hoàn thành tới dpg.warranty@vertiv.com